W dzisiejszych czasach fakt wykorzystania kontenerów jako alternatywnych rozwiązań budowlanych nie jest żadnym zaskoczeniem. Ich wszechstronność i łatwość adaptacji sprawiają, że znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach, zarówno w przemyśle, handlu, jak i w gospodarstwach domowych. Jaką definicję w polskim prawie ma budynek gospodarczy i czy kontener morski postawiony na naszej działce podlega tej definicji? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

Budynek gospodarczy a kontener – definicja

Zanim przejdziemy do meritum, przyjrzyjmy się uproszczonej definicji budynku gospodarczego, którą możemy znaleźć w dzienniku ustaw.

budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia,a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Oznacza to, że budynkiem gospodarczym może być warsztat, garaż, szopa, wiata czy innego rodzaju składziki, które służą do majsterkowania, wykonywania przydomowych prac, przechowywania narzędzi, materiałów i sprzętów. Budynek gospodarczy ma pełnić pomocniczą rolę dla naszego domu lub gospodarstwa. Kontener zdecydowanie będzie spełniał definicję budynku gospodarczego. Bez żadnego problemu zorganizujemy w nim warsztat, przechowalnie sprzętu, przysłowiową „graciarnię” czy pracownię, w której będziemy realizować swoje hobby.

Postawienie kontenera na działce – kontener gospodarczy

Jeżeli chcemy zdecydować się na postawienie kontenera morskiego na naszej działce w jednym z wyżej wymienionych celów, musimy upewnić się, żeby było to zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który obowiązuje na terenie naszej działki, lub jeżeli takiego planu nie ma, z decyzją o warunkach zabudowy.

Kontener morski bowiem traktowany może być dwojako; jako budynek niepołączony trwale z gruntem (możemy postawić go „na zgłoszenie”), o ile będzie w jednym miejscu nie dłużej niż 180 dni, o czym pisaliśmy jakiś czas temu, lub jako budynek tradycyjny (musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę).

Może Cię zainteresuje: Kontenery mieszkalne na zamówienie

Czy można postawić kontener na działce?

Planujemy postawić na naszej działce kontener morski, który służyć będzie nam za centrum do majsterkowania. Możemy zrobić to „na zgłoszenie”, czyli informujemy o tym fakcie odpowiednim organy właściwe dla naszego miejsca zamieszkania i możemy korzystać z naszego kontenera nie dłużej niż 180 dni w danym miejscu.

Co później? Aby w świetle prawa legalnie korzystać z kontenera kolejne pół roku, to po tym okresie musimy przenieść kontener z jednego miejsca na drugie na naszej działce lub złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Budynek gospodarczy z kontenera

Kontener morski jak najbardziej może nosić miano budynku gospodarczego. Częstość stosowania kontenerów morskich jako budynków oraz poziom regulacji prawnych mogą również zmieniać się w czasie, ponieważ prawo może być dostosowywane do nowych technologii i zastosowań. Dlatego też ważne jest monitorowanie aktualnych przepisów
i ewentualnych zmian w prawie budowlanym.

Mimo, że kontenery morskie mają wiele zastosowań, w tym także jako przestrzenie użytkowe, polskie prawo budowlane nie definiuje ich jako budynków w tradycyjnym sensie. Jednak w niektórych przypadkach, na szczeblu lokalnym, mogą być wymagane określone regulacje i zezwolenia, jeśli kontenery są wykorzystywane jako obiekty użytkowe, takie jak biura czy magazyny. W związku z tym warto zasięgnąć porady specjalistów i organów odpowiedzialnych za nadzór budowlany, aby dowiedzieć się, jakie przepisy są obowiązujące w danym kontekście.

Pozdrawiamy!
SeaBox

Może Cię zainteresuje: Rozmiar kontenera