Załadunek kontenera morskiego

Załadunek kontenera morskiego to wbrew pozorom dosyć złożone i długie zadanie. Przygotowując kontener do wysyłki,  jesteśmy odpowiedzialni za cały proces i jego właściwy przebieg. Oto wskazówki, o których warto pamiętać podczas załadunku kontenera morskiego.

Proces załadunku i rozładunku kontenera morskiego wiąże się z szeregiem czynności, które muszą być starannie wykonane w magazynie lub centrum przeładunkowym. Prawidłowy załadunek zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas transportu. Musimy pamiętać, że odpowiedzialność za tę kwestię spada na nas. W celu efektywnego załadunku i rozładunku kontenera transportowego bierze się pod uwagę szereg zasad i rozwiązań.

Wybór kontenera i kontrola jego stanu

Zanim zabierzemy się do czegokolwiek, musimy wybrać kontener, który będzie odpowiedni do planowanego transportu. Musimy orientować się nie tylko w tym, ile rzeczy zamierzamy załadować i wysłać. Musimy wziąć pod uwagę wagę i rodzaj ładunku. W zależności od potrzeb do wyboru mamy kontenery różnej wielkości, np. 20 czy 40 stopowy, w określonych rodzajach (open-top, flat-rack czy high-cube). Nie mniej istotny od właściwego rozmiaru i rodzaju jest stan techniczny naszego kontenera. Ocenicie go zwracając uwagę na kilka kluczowych elementów:

  1. Pierwsze oględziny

Oceniając kontener z zewnątrz, zwróćmy uwagę na to, w jakim stanie są spawy i słupki narożne, które tworzą szkielet. Ściany kontenera powinny być proste, bez większych wgnieceń. Oczywiście powinniśmy również skontrolować stan dachu pod tym samym kątem. Sprawdźmy również, czy drzwi zamykają się do końca, nie pozostawiając żadnych luk, a mechanizmy ryglujące działają poprawnie.

  1. Wnętrze kontenera

Jeżeli jesteśmy już w środku, to powinniśmy się skupić na zapachu. Bardzo ważne jest to, żeby dowiedzieć się, co było do tej pory transportowane w kontenerze. Wnętrze kontenera powinno być jak najbardziej bezwonne. Oceńmy stan podłogi, sprawdźmy czy nie ma żadnych plam i wody w środku. Zamknijmy od środka drzwi do kontenera w celu wykrycia ewentualnych dziur i nieszczelności – światło będzie wpadać przez nie do środka.

  1. Elementy wyposażenia

W przypadku kontenerów specjalistycznych takich jak chłodnia, izoterma, czy kontener do transportu materiałów niebezpiecznych musimy upewnić się, że aparatura i kluczowe elementy kontenera są kompletne i sprawne.

Załadunek kontenera morskiego

Bardzo istotne podczas procesu załadunku jest równomierne rozłożenie ciężaru na powierzchni podłogi kontenera, dzięki czemu będzie on stabilny podczas transportu, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. W przypadku nierównomiernego rozłożenia ładunku kontener z jednej strony będzie ciężki a lekki z drugiej, co może przełożyć się na problemy z balansem podczas jego przenoszenia. Nie tylko utrudnia to również obsługę podczas załadunku kontenera na statek czy przyczepę, ale może być bardzo niebezpieczne. Oprócz odpowiedniego ułożenia w kontenerze przewożony towar powinien być dobrze zabezpieczony w zależności od jego rodzaju – taśmą, pasami zaciskowymi czy workami sztauerskimi. Sama przestrzeń w kontenerze powinna być wypełniona „na ciasno”, tak, żeby nic się nie przesuwało, ani nie „latało” podczas transportu.

Pamiętajmy przy tym o maksymalnej ładowności naszego kontenera! Dla standardowego kontenera 20-stopowego wynosi ona ok. 25 000 kg (pomieści 11 europalet), a dla 40-stopowego niewiele ponad 27 500kg (pomieści 25 europalet). Oprócz tego musimy być zaznajomieni z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu w danym kraju. Przykładowo, w naszym kraju kontenery 20-stopowe mogą wieźć ładunek o maksymalnej wadze 19 ton podczas transportu drogowego.

Kontrola końcowa

Po zakończonym załadunku towarów do kontenera upewnijmy się, że wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, czy w środku znajduje się wszystko, co mieliśmy zapakować do transportu. Jeżeli tak, to sprawdźmy jeszcze raz, czy drzwi kontenera zamykają się szczelnie, a rygle działają bezproblemowo. Nasz kontener jest gotowy do wysyłki.