Stacja transformatorowa w kontenerze morskim

Stacja transformatorowa to stacja elektroenergetyczna, która dystrybuuje i rozdziela energię elektryczną pomiędzy klientami końcowymi (myjnie, restauracje, sklepy, biura, domy). Budowane zazwyczaj jako tradycyjne budynki, coraz częściej spotykane są w postaci specjalistycznych kontenerów technicznych.

Czym jest stacja transformatorowa w kontenerze morskim?

Stacje transformatorowe w kontenerze, inaczej zwane stacjami kontenerowymi, to kompletne urządzenia elektryczne. W ramach i ścianach kontenera morskiego (zazwyczaj są to specjalnie zaadaptowane kontenery techniczne w rozmiarach od 10 do 40 stóp) zamknięte są wszelkie elementy, które posiada tradycyjna stacja transformatorowa. Wyposażenie takiego kontenera obejmuje przede wszystkim infrastrukturę stacji elektroenergetycznej, m.in. transformator, rozdzielnia SN, układy pomiarowe, wewnętrzne instalacje itp. Takie stacje dzieli na zewnętrzne i z wewnętrznym korytarzem obsługi.

W przeciwieństwie do tradycyjnych stacji transformatorowych, stacje transformatorowe w kontenerze morskim odznaczają się przede wszystkim swobodą w transporcie, łatwością posadowienia oraz montażu w dowolnym terenie, co przekłada się na znaczną redukcję kosztu przedsięwzięcia.

Stacja transformatorowa w kontenerze morskim a kontener techniczny

Kontener techniczny powstaje w wyniku adaptacji kontenera morskiego do ściśle określonych celów. Jakie czynności obejmuje taki proces? Przede wszystkim montaż drzwi (jedno lub dwuskrzydłowe). Jest to także wykonanie otworów technicznych (wyprowadzenie kabli, przewodów wentylacyjnych lub instalacji hydroforowej), kanałów oraz listew pod instalację. Prace obejmują zamontowanie podłogi oraz warstw izolacyjnych (ocieplenie). Są to ponadto odpowiednie zabezpieczenia (instalacja alarmowa, kraty w oknach) oraz ostatecznie zamontowanie sprzętu (infrastruktura) zgodnie z przeznaczeniem kontenera.

Kontener techniczny – cena

Na podstawową cenę kontenera technicznego składa się koszt zakupu kontenera morskiego.  Wpływa na nią także koszt adaptacji tego kontenera na kontener techniczny o ściśle określonym wyposażeniu. Oczywiście należy pamiętać również o kosztach sporządzenia projektu, uzyskania zezwoleń oraz certyfikacji przy niektórych konfiguracjach. Cena kontenera technicznego jest zawsze, ale to zawsze uzależniona od ilości oraz ceny elementów, które składają się na proces jego adaptacji. Przykładowo – kontener techniczny służący jako serwerownia będzie droższy od kontenera technicznego, który służy za pomieszczenie gaśnicze, dlatego nie ma ściśle określonej ceny kontenera technicznego.