Kontenery morskie

Kontenery morskie posiadają szeroki wachlarz zastosowań, od funkcji magazynowych, chłodniczych, biurowych na mieszkalnych kończąc. Następujące pytanie “czy magazyn może zostać postawiony bez urzędowego pozwolenia?” jest jednym z najczęściej powtarzających się pytań podczas pierwszej rozmowy z potencjalnym klientem.

Wniosek o postawienie kontenera — co mówi prawo?

Odpowiedzią na powyższe pytanie jest interpretacja artykułu numer 29 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Zagłębiając się w ustawę, można rozróżnić dwa przypadki pod względem potencjalnego umiejscowienia zakupionego sprzętu. Pierwszy to taki, kiedy klient chce postawić magazyn na swojej działce, drugą możliwością jest ustawienie kontenera na działce komercyjnej. Należy pamiętać, że mówimy tutaj o pakamerach bądź o obiektach, których powierzchnia całkowita nie przekracza 35m2 (kontener 20-stopowy to 14,5 m2, 40-stopowy to 29m2).

Kontener mieszkalny na działkę własnościową

W przypadku działki własnościowej wystarczy zgłosić właściwemu organowi (najczęściej Staroście) w formie pisemnej chęć postawienia kontenera. Istotne jest, aby na każde 500 m2 danej działki nie było więcej niż dwa takie obiekty. Starostwo jako organ nadzorujący ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec złożonego wniosku, brak sprzeciwu ze strony Urzędu traktowany jest jako “milcząca zgoda”.

Kontener mieszkalny 35m2 – kiedy trzeba go przestawić?

W przypadku działki komercyjnej postępujemy dokładnie w ten sam sposób, z tym że po upływie 180 dni od zgłoszenia magazyn musi zostać usunięty lub przestawiony.

W przypadku wszelkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania z Państwa strony,

Pozdrawiamy
SeaBox.