wniosek o postawienie kontenera


Kiedy decydujemy się na postawienie kontenera morskiego, warto wiedzieć jakie prawa i obowiązki związane z tym faktem nas dotyczą. Z jednej strony mamy do czynienia z obiektami, które pełnią rolę budynku, a z drugiej strony w dużej mierze są to obiekty mobilne lub tymczasowe. Więc jak to w końcu jest z tymi kontenerami? Czy w
niosek o postawienie kontenera jest niezbędny? Odpowiadamy!

Obiekt kontenerowy — definicja

Zacznijmy od podstawowej kwestii, czyli definicji obiektu kontenerowego. Wedle litery prawa w naszym kraju zaliczany jest do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych.

„[…]obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe[…]”

Analizując powyższy fragment (Art. 3 pkt. 5) prawa budowlanego, możemy śmiało zaliczyć kontenery morskie do obiektów kontenerowych. Te z kolei zaliczają się do obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku chęci postawienia kontenera na swoim placu nie musimy wnioskować o pozwolenie na budowę. Wystarczy, że zgłosimy ten fakt do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Należy pamiętać jednak o jednej, bardzo ważnej rzeczy, która reguluje tę zasadę. Artykuł 29 pkt 1 ust. 7 prawa budowlanego mówi, że powyższe prawo przysługuje nam jedynie wtedy, kiedy nasz kontener będzie postawiony na nie dłużej niż 180 dni. W innym wypadku będzie wymagane przeniesienie kontenera lub uzyskanie pozwolenia na budowę. Będzie tak, nawet jeżeli kontener wciąż będzie obiektem niepołączonym trwale z gruntem.

Wniosek o postawienie kontenera — jak to wygląda w praktyce?

Planujemy budowę i do tego celu potrzebujemy postawić na naszym placu kontener socjalny, który będzie służyć pracownikom. Zgłaszamy ten fakt odpowiednim organom i możemy korzystać z naszego kontenera nie dłużej niż 180 dni w danym miejscu.

Co później? Aby w świetle prawa legalnie korzystać z kontenera kolejne pół roku, to po tym okresie musimy przenieść kontener z jednego miejsca na drugie na naszej działce lub złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Sytuacja wygląda podobnie, gdy chcemy wybudować domek letniskowy, bazując na kontenerach morskich. Polskie prawo budowlane daje możliwość stawiania i zamieszkiwania budynków, które zajmują mniej niż 35 m kw. bez pozwolenia na budowę – w tym przypadku wystarczy spełnić 3 warunki, o których wspominaliśmy w poprzednim wpisie dot. Budowy domku letniskowego z kontenerów:

  • Domek letniskowy musi być budynkiem parterowym, wolnostojącym
  • Domek musi mieć powierzchnię do 35 metrów kwadratowych
  • Na każde 500 metrów kwadratowych działki może przypadać tylko jeden taki budynek

Polskie prawo budowlane a budynki z kontenerów

Polskie prawo dotyczące stawiania budowli z kontenerów morskich jest całkiem przyjazne i elastyczne, dzięki czemu w naszym kraju zainteresowanie kontenerowym budownictwem jest dosyć spore, a inwestycji z nim związanych pojawia się coraz więcej. Więcej szczegółów na temat odniesienia do kontenerów morskich w Prawie Budowlanym znajdziecie w artykułach 3 oraz 29 Prawa Budowlanego.